In Blog

Plac budowy to miejsce, które musi być przede wszystkim bezpieczne. Aby było to możliwe, należy zadbać o odpowiednie rozstawienie i zabezpieczenie sprzętów i urządzeń, a także o dobre oświetlenie. Z naszego wpisu dowiesz się, jak prawidłowo oświetlić plac budowy.

Z najlepszą sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy wszelkie prace na placu budowy odbywają się przy świetle dziennym. Czasem zdarza się jednak, że jest ono niewystarczające lub też następuje konieczność wykonania robót po zmroku. W takiej sytuacji trzeba zadbać nie tylko o komfort pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników. W tym celu należy oświetlić plac budowy w taki sposób, aby oświetlenie nie utrudniało funkcjonowania i nie stanowiło zagrożenia. Tak jak w przypadku wielu innych kwestii związanych z placem budowy, nie ma tutaj miejsca na dowolność, bowiem wszelkie wytyczne dotyczące oświetlenia zostały zawarte w odpowiednich aktach prawnych. 

Najważniejszym dokumentem, w którym można znaleźć wytyczne dotyczące oświetlenia placu budowy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

We wspomnianym dokumencie czytamy, że należy oświetlić plac budowy w taki sposób, aby widoczne były wszelkie tablice czy też znaki ostrzegawcze. W praktyce słupy z punktami świetlnymi ustawia się wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach budowy. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Ponadto niezwykle istotne jest, aby światło sztuczne nie powodowało wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zjawisk stroboskopowych ani zmiany barw znaków i zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie. Rozporządzenie reguluje również kwestie związane z oświetleniem wysokich konstrukcji. Zgodnie z jego zapisami żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Jeśli zaś chodzi o wykopy, po zmroku trzeba ustawić wokół nich balustrady oświetlone światłem ostrzegawczym w czerwonym kolorze.

Stosowanie się do powyższych zaleceń wpłynie nie tylko na komfort pracy, ale przede wszystkim sprawi, że będzie ona bezpieczna. Aby mieć pewność, że plac budowy zostanie oświetlony właściwie, najlepiej wybrać przeznaczone do tego celu maszty oświetleniowe. Mogą się one znajdować na wyposażeniu ekip budowlanych. Można również skorzystać z oferty firm zajmujących się wynajmem sprzętu budowlanego, co będzie z pewnością znacznie tańsze od zakupu.

Recent Posts
verentverent