In Blog

Budowa domu jednorodzinnego to duże wyzwanie. Jedną z kwestii, o którą należy zadbać, jest zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, by prowadzone prace nie stwarzały zagrożenia zarówno dla wykonujących je pracowników, jak i osób postronnych. Jak zrobić to w zgodzie z przepisami?

Które przepisy regulują proces budowy domu?

Zasady dotyczące prowadzenia prac budowlanych można znaleźć w kilku aktach prawnych. Zasady realizacji procesu budowlanego zostały uregulowane w ustawie „Prawo budowlane”, a kwestie dotyczące bezpieczeństwa na placu budowy opisano w ustawie „Kodeks pracy” oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury:

  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  • w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ogrodzenie placu budowy

Postawienie ogrodzenia jest regulowanym przez prawo krokiem w celu zabezpieczenia placu budowy. Należy o nie zadbać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Ogrodzenie:

  • musi stać w granicach działki,
  • nie musi ograniczać całej działki, jeśli prace są prowadzone na jej fragmencie,
  • nie może być niższe niż 1,5 metra,
  • powinno być wykonane w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia dla ludzi,
  • jeśli w danej strefie istnieje ryzyko spadania ciężkich przedmiotów z wysokości, należy zadbać o to, by dystans pomiędzy ogrodzeniem a innymi obiektami wynosił minimum 1/10 wysokości wznoszonego budynku.

By ograniczyć koszty grodzenia placu budowy do minimum, najlepiej jest zdecydować się na wynajem ogrodzenia tymczasowego w wypożyczalni. Jeśli z kolei specyfika terenu nie pozwala na ustawienie ogrodzenia, konieczne jest zastosowanie tablic ostrzegawczych lub zatrudnienie osób, które zajmą się pilnowaniem terenu budowy.

Gdzie składować materiały i maszyny budowlane?

W polskim prawie znajdują się również zapisy dotyczące przechowywania materiałów i maszyn budowlanych. Wszystkie surowce i pojazdy – a także gruz i odpady – muszą być składowane w granicach placu budowy. Dystans od ogrodzenia do miejsca składowania materiałów oraz maszyn musi wynosić minimum 75 centymetrów.

Recent Posts
verentverent