Rusztowania fasadowe, nazywane zamiennie elewacyjnymi, to konstrukcje o bardzo zróżnicowanej wysokości i formie. Tym, co je łączy jest przeznaczenie: używane są do prowadzenia prac budowlanych, remontowych i instalacyjnych na fasadach i elewacjach budynków, obiektów inżynieryjnych i przemysłowych.

W naszych oddziałach w Łodzi i w Warszawie wynajmiesz cztery podstawowe typy rusztowań fasadowych:

• rusztowanie modułowe – daje duże możliwości dopasowania do niestandardowo ukształtowanych fasad: rusztowania modułowe to jedna z najbardziej uniwersalnych konstrukcji systemowych, która nadaje się do stosowania praktycznie w każdych warunkach,
• rusztowanie warszawskie – najprostsze rusztowanie fasadowe o wysokości maksymalnej do 10-15 m, które jest najpowszechniej stosowane przy niskich obiektach, np. przy budowie domów jednorodzinnych: zaletą rusztowań warszawskich jest prostota konstrukcji, pozwalająca na budowę rusztowania bez użycia dodatkowych elementów łączących – ich podesty wykonane są z desek drewnianych, a poruszanie się po rusztowaniu umożliwiają drabiny,
• rusztowanie ramowe – jedną z najważniejszych pozycji w naszej ofercie są rusztowania ramowe na wynajem – to systemowe rozwiązanie, które wyróżnia się szybkością i łatwością montażu i wyjątkową stabilnością, nawet w przypadku konstrukcji wysokich na kilkadziesiąt metrów,
• rusztowanie rurowo-złączkowe – rusztowanie niesystemowe, które zapewnia bardzo dużą dowolność montażu różnorodnych konstrukcji przy użyciu trzech podstawowych elementów: rur stalowych o różnej długości, złączy krzyżowych (do łączenia rur pod kątem prostym) i wzdłużnych (do przedłużania rur, z których powstają podłużnice, stojaki, poręcze, stężenia) oraz podestów – na ich niekorzyść przemawia pracochłonny i wymagający dużego doświadczenia montaż.

Kto może zbudować rusztowanie elewacyjne?

Gdy wybierzesz odpowiednią konstrukcję, następnym etapem jest montaż rusztowania fasadowego na obiekcie. Nie może go wykonać każda osoba, która ma niezbędną wiedzę i umiejętności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych monter rusztowań musi odbyć odpowiednie szkolenie i zaliczyć kończący je sprawdzian praktyczny.

Najprostszym rozwiązaniem jest wynajem rusztowania z montażem w naszych oddziałach. Zatrudniamy fachowców z uprawnieniami, którzy mają duże doświadczenie w montażu różnych typów konstrukcji fasadowych. Po zakończeniu montażu następuje odbiór: dokonuje go kierownik budowy lub inna uprawniona osoba. Przegląd i odbiór rusztowania należy też przeprowadzić po dłuższej przerwie w użytkowaniu, po dokonaniu zmian konstrukcyjnych czy np. po wystąpieniu gwałtownych wichur, które mogły naruszyć konstrukcję. Korzystając z naszych usług montażowych, wybierasz komfort i bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach.