In Blog

Odprowadzanie ścieków to jeden z najważniejszych elementów, na jaki trzeba się zdecydować podczas budowy domu. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście podłączenie do kanalizacji, jednak nie w każdej sytuacji istnieje taka możliwość. Inwestorzy mają więc wtedy do wyboru przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo.

Dość często decydują się na drugie z rozwiązań, nie wymaga ono bowiem zachowania specjalnych warunków, jak w przypadku oczyszczalni. Aby jednak mogli być w pełni zadowoleni z tego rozwiązania, powinni wiedzieć, jak przygotować wykop pod szambo betonowe.

Aby szambo betonowe właściwie spełniało swoje funkcje i nie wymagało konieczności wykonywania kosztownych poprawek, należy bardzo dokładnie przygotować wykop. Najlepiej zadanie to powierzyć profesjonalnej firmie wykonującej usługi ziemne, będzie to bowiem gwarancją, że wszelkie prace zostaną przeprowadzone we właściwy sposób. 

Etapy wykonywania wykopu pod szambo betonowe

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy wybrać lokalizację, która powinna uwzględniać wymagania prawne, dotyczące zachowania odpowiednich odległości od ujęć wody, rurociągów i dróg, a także warunki gruntowe. Następnie trzeba także zaplanować odległość szamba od domu. Nie powinna być ona większa niż 20 m, może to bowiem skutkować ochładzaniem ścieków i niedrożnością rur związaną z gromadzeniem się osadów. Wykop nie powinien być także umieszczony pod ciągami jezdnymi ani w miejscach trudno dostępnych.

Po wyborze odpowiedniej lokalizacji można przystąpić do wykonania wykopu, z zachowaniem następujących zasad:

  • określenie głębokości wykopu uwarunkowane koniecznością zapewnienie spadku poziomu dla rury doprowadzającej ścieki (najczęściej od 1.5% do 3%, czyli od 1,5 do 3 cm na metr bieżący),
  • usunięcie wszelkich elementów, które mogłyby uszkodzić zbiornik,
  • dokładne wypoziomowanie dna wykopu, zapobiegające pęknięciu zbiornika,
  • zastosowanie podsypki z piasku lub chudego betonu na dnie wykopu,
  • zaplanowanie wymiarów wykopu, który powinien być ok. 50 cm większy niż zewnętrzne wymiary zbiornika,
  • wypuszczenie włazu rewizyjnego ponad powierzchnię terenu, aby zapewnić do niego łatwy dostęp.

Zastosowanie się do powyższych zasad pozwoli bezpiecznie umiejscowić szambo betonowe i uniknąć problemów z późniejszą eksploatacją. Do wykonania wykopu najlepiej użyć minikoparki. Nasza firma oferuje wynajem minikoparek, które umożliwiają wykonania wykopów o maksymalnej głębokości od 2 do 3,5 m, dlatego też bez problemu poradzą sobie z wykopem pod szambo.

Recent Posts
verentverent