In Blog

Prace budowlane często prowadzone są na wysokości. Jednymi z najczęściej stosowanych konstrukcji, które umożliwiają dostanie się do trudno dostępnych miejsc, są drabiny. Każda praca na wysokości wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. W celu zminimalizowania ryzyka wypadków podczas pracy na drabinie należy stosować się do określonych zasad BHP.

Ogólne wymagania dotyczące pracy na drabinach

Co do zasady drabiny powinny być wykorzystywane na budowie tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania innego, bardziej bezpiecznego sprzętu, na przykład rusztowania. Powinny być ustawione na stabilnym, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble zawsze znajdowały się w pozycji poziomej. Do zabezpieczenia drabiny najlepiej wykorzystać stabilizator. Dolne i górne końcówki podłużnic lub stabilizatora powinny być zabezpieczone gumowymi zakończeniami przeciwpoślizgowymi. Drabiny aluminiowe w żadnym wypadku nie mogą mieć pogiętych ani uszkodzonych szczebli i podłużnic. Ponadto muszą być one silnie połączone ze sobą. W przypadku drabin drewnianych szczeble powinny być zaczopowane w gniazdach podłużnic i sklejone. Drabiny zawieszane powinny być zaczepione w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i bujanie, a poszczególne części drabin wieloczęściowych nie mogą przemieszczać się wobec siebie.

Na co należy uważać podczas pracy na drabinie?

Warto pamiętać, że nie na każdej drabinie można prowadzić każdy typ prac. Zabronione jest przede wszystkim wykorzystywanie drabin przystawnych przy pracach murarskich i tynkarskich. Nie wolno także używać drabiny rozstawnej jako przystawnej. Prac ciesielskich na wysokości powyżej 3 m i prac malarskich na wysokości powyżej 4 m nie można zaś w ogóle prowadzić na drabinach. Nie wolno ustawiać drabin tuż obok maszyn i urządzeń oraz wchodzić na nie i schodzić z nich, będąc odwróconymi do nich plecami.

Odzież robocza i ochronna podczas pracy na drabinie

Pracownik wykonujący pracę na drabinie powinien być ubrany w odzież roboczą dopasowaną do pory roku, a także rękawice robocze oraz pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Niezbędne są również hełm ochronny oraz kamizelka ochronna. Podczas pracy na drabinie na wysokości powyżej 2 m pracownik powinien być wyposażony w szelki ochronne z krótką linką i urządzeniem samohamownym.

Recent Posts
verentverent