W naszych oddziałach w Łodzi i w Warszawie wypożyczysz rusztowania ramowe. Cechą wyróżniającą tego typu konstrukcje są pionowe elementy rusztowania w postaci prefabrykowanych ram. Górna poprzeczka ramy jest wyposażona w u-profil, który zapewnia szybkie i pewne mocowanie podestów (zazwyczaj jeden lub dwa na pomost). Podesty pełnią jednocześnie funkcje powierzchni roboczych i stężeń poziomych, które stabilizują całą konstrukcję. Używane są dwa typy podestów: metalowe i wykonane ze sklejki. Można wyróżnić pomosty pełne i przejściowe, które są wyposażone we włazy. Przy pomostach przejściowych znajdują się drabiny, które umożliwiają przechodzenie pomiędzy poziomami rusztowania.

Związanie i usztywnienie rusztowania w pionie zapewniają stężenia ukośne. Są to rury stalowe spłaszczone na końcach, które biegną po przekątnej prostokąta wyznaczonego przez dwa podesty i dwie ramy. Zakończenia stężeń, zależnie od systemu konkretnego producenta, mogą być mocowane w różny sposób, np. jeden koniec w otworze blachy węzłowej, a drugi przy pomocy złącza obrotowego. Zabezpieczeniem przed odchyleniem się rusztowania od ściany i upadkiem są odciągi – sztywne połączenia rusztowania z kotwą w ścianie.

Na kompletne rusztowanie składa się z wiele innych elementów, w tym m.in. regulowane stopy (niezbędne do właściwego podparcia i wypoziomowania konstrukcji), poręcze i krawężniki. Systemy ramowe są powszechnie wykorzystywane jako rusztowania fasadowe – zadecydowała o tym łatwość i bezpieczeństwo montażu. Ryzyko popełnienia krytycznych błędów przy składaniu rusztowania ramowego jest bardzo niskie.

Gdzie można zastosować rusztowania ramowe?

Rusztowania ramowe doskonale sprawdzają się przy obiektach o prostych, pionowych fasadach, które są pozbawione łuków i elementów znacznie wysuniętych poza płaszczyznę ściany. Ważną zaletą rusztowań ramowych jest możliwość zmiany szerokości podestów, np. poprzez zmianę szerokości ramy – wszystkie pozostałe elementy konstrukcyjne będą pasować do przebudowywanego rusztowania. Podesty można też poszerzać z wykorzystaniem wsporników (konsole).

Konstrukcje ramowe pozostawiają mniejszą swobodę montażu niż rusztowania modułowe, za to są niezwykle proste we wznoszeniu i w rozbieraniu. Odznaczają się też doskonałym związaniem, stabilnością i odpornością na duże obciążenia.