In Blog

Praca na wysokościach wymaga specjalnego zabezpieczenia. Zachowanie zasad BHP przy montażu rusztowań budowlanych pozwala uniknąć groźnych wypadków. Dowiedz się, jak poprawnie wznosić rusztowania.

Jak przygotować się do montażu rusztowania?

Montaż i demontaż konstrukcji do pracy na wysokościach wymaga potwierdzonych dokumentami uprawnień. Wykwalifikowana kadra jest szczególnie istotna, gdy budujesz rusztowania fasadowe – konstrukcje, które mogą sięgać na wysokość kilkudziesięciu metrów. 

Następnym etapem jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną rusztowania i skonfrontowanie ich ze stanem poszczególnych elementów. Zwróć szczególną uwagę na uszkodzenia części składowych rusztowania: pogięte profile i elementy montażowe, ślady korozji, spróchniałe podesty.

Należy oczyścić i oznakować teren: ogrodzić, oznaczyć taśmą ostrzegawczą i wywiesić tablice ostrzegające o pracy na wysokościach. Monterzy rusztowań powinni mieć odpowiednie ubrania, kaski i obuwie robocze. Koniecznym wyposażeniem są też szelki bezpieczeństwa.

Jeżeli w sąsiedztwie rusztowania przebiegają ogólnodostępne ciągi piesze, powinny być zabezpieczone daszkami. Warto też zainstalować odboje, które chronią przed przypadkowym najeżdżaniem i uszkodzeniem konstrukcji.

Odbiór techniczny

Każde rusztowanie powinno zostać odebrane przez kierownika budowy lub uprawnionego pracownika. Procedura polega na ocenie m.in. homogeniczności użytych elementów, zgodności rusztowania z siatką konstrukcyjną, a także stanu podłoża. Odbiór rusztowania powinien zostać potwierdzony informacją na tablicy, na której podane jest też maksymalne dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych.

Jeżeli nie masz wykwalifikowanych pracowników, rozwiązaniem problemu jest wypożyczenie rusztowania. Oferujemy dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez klienta.

Recent Posts
verent